VKKF: konkursa pieteikumus jaunajiem NOZARU EKSPERTIEM gaidām līdz 5. aprīlim

Pretendentus dalībai konkursā var pieteikt juridiskas personas, kas saskaņā ar statūtiem darbojas kultūras jomā un ir saistītas ar attiecīgo kultūras nozari, kā arī Kultūras ministrijas padotībā esošas valsts pārvaldes iestādes un kapitālsabiedrības (uzņēmējsabiedrības), kurās ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja.

Par pieteikšanās nosacījumiem un kārtību lasiet šeit: