Šogad veidos muzeja modeli tā saturiskās darbības uzsākšanai jau 2025. gadā

Kultūras ministrijas (KM) izveidotā darba grupa vienojusies līdz š.g. 1. jūnijam pabeigt un kultūras ministrei Agnesei Loginai iesniegt Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja (LLMM) juridisko un finanšu modeli, paredzot tā saturisko darbību uzsākt jau 2025. gadā.

Vienlaikus sadarbībā ar Rīgas domi notiks muzeja ēkas attīstības plānošana, kā tas ir noteikts Ministru prezidentes Evikas Siliņas vadītās valdības deklarācijas rīcības plānā. Rīcības plāns paredz izveidot Laikmetīgās Mākslas muzeja darbības institucionālo vienību un mērķtiecīgi paplašināt LLMM kā nacionālas institūcijas krājumu, pētniecisko darbību un izstāžu politiku.

LLMM izveide ilgstoši ir bijusi KM prioritāšu lokā. Darba grupa dažādos sastāvos ir analizējusi priekšlikumus, kas skar LLMM būvniecības ieceres realizācijas iespējas, tostarp izvērtējot iespējas piesaistīt ārvalstu finanšu instrumentu, valsts budžeta programmu finansējumu vai Eiropas Savienības politikas programmu finansējumu. Darba grupa vērtēja jautājumus, kas skar muzeja ēkas potenciālos būvniecības organizatorus kā valsts, tā pašvaldības pusē, ēkas būvniecības izmaksu aplēses, LLMM nākotnes juridisko statusu, LLMM darbības nodrošināšanai nepieciešamo budžetu, LLMM būvniecībai paredzētā zemes gabala atsavināšanas jautājumus, kā arī turpmāk veicamās darbības projekta virzībā.

Darba grupas vadība nodota kultūras ministres biroja vadītājai Līnai Birzakai – Priekulei, darba grupas vadītājas vietnieces pienākumus pildīs KM Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļas vadītāja Līga Dimante. Darba grupas locekļi: Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Māra Lāce, Latvijas Laikmetīgās mākslas centra direktore, Latvijas Vizuālās mākslas padomes priekšsēdētāja Solvita Krese, KIM? Laikmetīgā mākslas centra dibinātāja Zane Čulkstēna, Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja fonda valdes locekle Elīna Vikmane, Latvijas Muzeju padomes priekšsēdētāja, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktora vietniece krājuma darbā Iveta Derkusova, KM Juridiskās nodaļas juriskonsulte Lelde Puisāne un KM Kultūrpolitikas departamenta Nozaru politikas nodaļas referente Ieva Krūmiņa.