Pirmo reizi Rīgas pilsēta sniedz atbalstu kultūras nevaldības organizāciju pamatdarbībai pašvaldībā

2024. gada aprīļa beigās Rīgas Domē tika apstiprināti rezultāti konkursa “Līdzfinansējums radošo kvartālu un teritoriju un profesionālo nevaldības kultūras organizāciju pamatdarbības atbalstam” profesionālo nevaldības kultūras organizāciju sadaļā. Finansējums tika piešķirts deviņām profesionālām nevaldības kultūras organizācijām, kas darbojas pašvaldības administratīvajā teritorijā, lai stiprinātu to administratīvo kapacitāti un nodrošinātu inovatīvas un starptautiski aktuālas profesionālās kultūras attīstību Rīgā, ka arī sekmētu daudzveidīgu kultūras pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem.

LKNVOA valdes priekšsēdētāja Maija Pavlova uzsver: “Šis ir unikāls un ļoti svarīgs kultūrpolitisks solis ne tikai Rīgas, bet nacionālā mērogā. Ar šādas programmas izveidi Rīgas pašvaldība ir apliecinājusi izpratni par kultūras nevalstiskā sektora nozīmi pilsētas kultūras dzīves veidošanā, kā arī specifiskajām nozares vajadzībām, atbalstot tieši organizāciju pamatdarbību. Šis līdzfinansējums sekmē nevaldības organizāciju, kas veic sistemātisku un nekomerciālu radošo darbību Rīgā, ilgtspēju un nodrošina augstvērtīgu profesionālās mākslas piedāvājumu. Rīga kā galvaspilsēta rāda priekšzīmi citām pašvaldībām, un ceru, ka tās atsauksies šim izaicinājumam. Vēlu, lai 2025. gadā programmas finansējums palielinās, jo šajā gadā “aiz borta” palika vairāki kvalitatīvi projektu pieteikumi tieši ierobežotā naudas apjoma dēļ.”

Rīgas Dome informē, ka 2024. gada konkursā tika iesniegti 25 projektu pieteikumi par kopējo summu 357 230.05 EUR, četri no tiem neatbilda administratīvo kritēriju nosacījumiem. Izvērtējot pieteikumus saskaņā ar Konkursa nolikumu, komisija pieņēma lēmumu par atteikumu piešķirt līdzfinansējumu šādos gadījumos:

  • ja pieteikuma vidējais vērtējums ir mazāks par septiņiem punktiem;
  • ja pašvaldības kārtējā gada budžetā konkursa mērķim paredzētais finansējums ir ierobežots.

Konkursa rezultātā līdzfinansējums 100 843.68 EUR apmērā tika piešķirts 9 projektu pieteikumiem šeit: