Pieteikšanās septītajai “Open Fields” konferencei 2024 ir atvērta!

Pieteikšanās septītajai “Open Fields” konferencei 2024 ir atvērta! Pieteikumu termiņš – 2024. gada 30. augusts.

Atklājot simbiotiskās maņas kā centrālo perspektīvu, šī gada festivālā un konferencē tiks pētīta to saistība ar paplašināto apziņu un kolektīvā intelekta idejām, aicinot uz steidzamu nepieciešamību pēc jaunām vīzijām, mākslinieciskiem un utopiskiem projektiem kultūras attīstības veicināšanā. Šī ideja paredz, ka simbioze nosaka mūsu eksistenci, uzsverot mūsu pilnīgu savstarpējo atkarību no vides un planētas sistēmas.

Aicinām pieteikties starpdisciplinārus pētniekus, māksliniekus, māksliniekus-pētniekus, dizainerus, doktorantūras studentus, kuratorus, mediju teorētiķus, mākslas vēsturniekus, zinātnes filozofus, kultūras novatorus, kā arī dažādu nozaru zinātniekus.

Ja vēlaties piedalīties konferencē klātienē vai tiešsaistē, aicinām iesniegt pieteikumu (īsu kopsavilkumu un biogrāfiju) RIXC festivālam / Open Fields konferencei, openconf sistēmā ŠEIT, kas saistīti ar šādām tēmām:

1. Sensorās mašīnas un mākslīgā dzīvība (Sensing machines and artificial life)
2. Paplašināta apziņa un ārējās sensorās sistēmas (Extended cognition and externally sensory systems)
3. Simbiotiskā zinātnes un kolektīvā inteliģence (Symbiotic Sciences and collective intelligence)
4. Dabas kultūra un dabiski-mākslīgā vide (Nature cultures and naturally-artificial environments)

Festivāla mājaslapa:
https://festival2024.rixc.org/

OPEN FIELDS 2024 konferences vadītāji un izstādes SYMBIOTIC SENSE(S) kuratori:
Rasa ŠMITE, Raitis ŠMITS (Latvija).

RIXC festivālu producē Jauno mediju kultūras centrs RIXC.
Kontaktinformācija: rixc@rixc.org