Noderīgs resurss pilsoniskās sabiedrības organizācijām: LPA publicē “Līgumu rokasgrāmatu”

Kā tika secināts 2022. gada aptaujā, kuru īstenoja Latvijas Pilsoniskā alianse, organizācijas savu pārstāvju prasmes uz zināšanas vērtē izteikti pozitīvi – 89% biedrību un nodibinājumu uzskata, ka to pārstāvju prasmes un zināšanas ir pietiekamas sekmīgai organizācijas darbībai. Taču atsevišķos aspektos gan sniegti arī kritiskāki vērtējumi – 19% organizāciju novērtē, ka to darbiniekiem ir nepietiekamas prasmes un zināšanas projektu vadībā, 27% kritiski vērtē prasmes un zināšanas grāmatvedības jautājumos, bet 46% – juridiskos jautājumos. 

Lai risinātu grāmatvedības un juridisko jautājumu zināšanu trūkumu, Latvijas Pilsoniskā alianse ir izveidojusi bezmaksas tiešsaistes resursu pilsoniskās sabiedrības organizācijām – Līgumu rokasgrāmatu.

“Pilsoniskās sabiedrības organizācijām ik dienu nākas saskarties ar dažādas veida līgumiem, dokumentu veidiem, grāmatvedību un juridiskas dabas jautājumiem. Lai atvieglotu organizāciju darbu, izveidojām digitālu ceļvedi jeb rokasgrāmatu, kurā ir apkopoti līgumu paraugi, kas ir nepieciešami nevalstisko organizāciju darbā, kā arī juristu ieteikumi – kā un kādos brīžos šos dokumentus izmantot,” stāsta LPA direktore Kristīne Zonberga. 

Rokasgrāmatā ir apkopoti 40 juridisko dokumentu paraugi, kas atbilst Eiropas Savienības un Latvijas tiesiskajam regulējumam, un nepieciešami organizāciju darbā, kā arī ir iekļauti juristu skaidrojumi, kā izvēlēties atbilstošāko dokumenta formu konkrētajai situācijai. Plānots, ka nākotnē rokasgrāmata tiks pakāpeniski tiks papildināta ar papildus paraugiem un skaidrojumiem. 

Digitālo rokasgrāmatu izstrādāja Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar juridisko biroju “Law Office Spridzāns”.