Līdzfinansējums radošo kvartālu un teritoriju un profesionālo nevaldības kultūras organizāciju pamatdarbības atbalstam

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments izsludina finansēšanas konkursu “Līdzfinansējums radošo kvartālu un teritoriju un profesionālo nevaldības kultūras organizāciju pamatdarbības atbalstam”.

Konkursa nolikums nosaka kārtību, kādā piešķir Rīgas valstspilsētas pašvaldības naudas līdzekļus radošo kvartālu un teritoriju vai profesionālo nevaldības kultūras organizāciju pamatdarbības atbalstam.

Līdzfinansējuma mērķis ir konkursa kārtībā atbalstīt:

  1. privāto tiesību juridisku personu pamatdarbību, kuras īsteno kultūras projektus radošajos kvartālos un teritorijās, nodrošinot kultūras aktivitātes un daudzveidīgu kultūras pakalpojumu sniegšanu publiski pieejamās Pašvaldības administratīvajās teritorijās, kurās nav izvietotas Pašvaldības kultūras iestādes un centri;
  2. Pašvaldības administratīvajā teritorijā darbojošos profesionālu nevaldības kultūras organizāciju administratīvo kapacitāti, lai nodrošinātu inovatīvas kultūras izmantošanas formas, starptautiski aktuālas profesionālās kultūras attīstību Rīgā un daudzveidīgu kultūras pakalpojumu sniegšanu publiski pieejamās teritorijās.

Pieteikumu sagatavo saskaņā ar nolikuma 1. VAI 2. pielikumu un paraksta ar drošu elektronisko parakstu kopā ar pielikumiem vienā EDOC formāta pakotnē, kuras izmērs nevar pārsniegt 25 MB, nosūtot uz e-pasta adresi: iksd@riga.lv vai oficiālo elektronisko adresi līdz 2024. gada 20. martam plkst. 23.59.

Papildu informācija pieejama pa tālruni: +37167043412 no plkst. 9.00-16.00 vai e-pastā: kristine.kruze@riga.lv.

Saistošie dokumenti šeit: