Laikmetīgās kultūras forums 2. Kopsavilkums

19. oktobrī notika Laikmetīgās kultūras nevalstisko organizāciju asociācijas (LKNVOA) rīkotais forums, kas pievērsās laikmetīgās kultūras vietai pašvaldību kultūras dzīvē.

Foruma pirmajā daļā ar savu pieredzi dalījās vairāki kultūras profesionāļi. Siguldas DEVONS vadītāja Jolanta Borīte stāstīja par laikmetīgās kultūras procesiem Siguldas pašvaldībā. Biedrības Sansusī valdes locekle Jana Krieva – par festivāla “Sansusī” sadarbību ar Aknīstes pašvaldību un Jēkabpils novadu. Mākslinieks un ROJA ART LAB dibinātājs un kurators Māris Grosbahs dalījās pieredzē par ilggadēja starptautiska festivāla un rezidenču izveidi Rojā. Biedrības Mākslas birojs dibinātāji Līna Birzaka-Priekule un Evarts Melnalksnis stāstīja par prieka un drosmes vasaras notikumiem 2022. gada jūlijā un augustā Nordeķu parkā Rīgā.

Pēc kultūras veidotāju pieredzes stāstiem par kultūras lomu urbānajā vidē un pilsētu stratēģijās ar lekciju uzstājās pilsētvides pētnieks un kritiķis Mārtiņš Eņģelis.

Forumu noslēdza Rita Ruduša vadītā diskusija “Kultūra modernam pilsētniekam – kā panākt daudzveidīgu piedāvājumu”. Tajā piedalījās Uldis Zariņš, Latvijas Republikas Kultūras ministrija valsts sekretāres vietnieks kultūrpolitikas jautājumos; Baiba Smite, Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departaments Kultūras pārvaldes priekšniece, departamenta direktora vietniece; Liene Jakobsone, Valmieras novada pašvaldības Kultūras pārvaldes vadītāja vietniece kultūrpolitikas jautājumos; Rita Vectirāne, Latvijas Pašvaldību savienības Izglītības un kultūras komitejas vadītājas vietniece, Jelgavas valstspilsētas priekšsēdētāja vietniece, Anna Sile, LKNVOA valdes locekle un Dirty Deal Teatro vadītāja, un Mārtiņš Eņģelis, pilsētvides pētnieks un kritiķis.

Diskusiju iespējams noskatīties šeit: https://ej.uz/forums2-diskusija

Foruma laikā mēs runājām ne tikai par veiksmīgo pieredzi, bet arī izaicinājumiem, ar ko ikdienas darbā sastopas laikmetīgās kultūras veidotāji.

 Atskatoties uz forumu, ir iezīmējušies vairāki secinājumi, kas noderēs mūsu turpmākajā darbā.

Ceļamaize nākotnes darbam:

– Laikmetīgā māksla ir kultūru un sabiedrības kopību stiprinošs, ne apdraudošs attīstības virziens.

– Laikmetīgā kultūra veido nākamo paaudžu kultūras mantojumu, tādēļ tai jāatvēl vienlīdz svarīga vieta arī ikdienā, līdzās tradicionālajai kultūrai, amatiermākslai un pagātnes kultūras mantojumam. 

– Arī reģionos nepieciešams stratēģisks, ne tikai taktisks redzējums kultūrpolitikā – kultūra nav tikai ekonomiskā ieguvuma avots un izklaide, tā kalpo par pamatu sabiedrības saliedētībai, identitātes un piederības sajūtai, kā arī ir būtiska dzīves kvalitātes sastāvdaļa. 

– Ir nepieciešama pašvaldības kultūras darbinieku profesionālās kompetences stiprināšana un tālākizglītība, it īpaši reģionos.  Sadarbība un komunikācija ir panākumu atslēga – sadzirdēt un ieklausīties ir tikpat svarīgi, kā runāt. 

Īpašs prieks, ka foruma aktualizētās tēmas publiskajā telpā parādās jau turpmākās publikācijās.

Mārtiņš Eņģelis turpinājis diskusijā aizsākto tēmu par laikmetīgajām kultūrvietām un to saglabāšanas nepieciešamību. Vairāk lasi rakstā portālā LSM: https://ej.uz/Engelis-kulturvietas

Diskusijā aktualizētā tēma par Kaņepes Kultūras centra likteni izvērstākā veidā lasāma rakstā LSM: https://ej.uz/kulturvietas-kkc

Atskats uz KKC likteni lasāms arī portālā Delfi: https://ej.uz/delfi-kkc

Paldies visiem dalībniekiem! Uz tikšanos nākamajos forumos!

Pasākumu finansiāli atbalstīja Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem