Laikmetīgās kultūras forums 2: Laikmetīgā kultūra pašvaldībās

19. oktobrī DDTeatro telpās (Talsu iela 1, Āgenskalns, Rīga) noritēs otrais Laikmetīgās kultūras forums. Tā uzmanības centrā būs laikmetīga, radoša pilsēta un kultūras loma pašvaldībās.

Laikmetīgās kultūras forums aicina domāt un diskutēt par laikmetīgās kultūras vietu un lomu pašvaldību griezumā. Forumā ar pieredzes stāstiem par laikmetīgās kultūras radīšanu pašvaldībās un iedzīvotāju iesaisti dalīsies gan pašvaldību, gan NVO pārstāvji. Lekcija iezīmēs radošo kultūras pilsētu konceptu un to piemērus Latvijā un pasaulē. Forumu noslēgs diskusija ar pašvaldību un valsts politikas veidotājiem un laikmetīgās kultūras procesu organizatoriem.

Politiķi mēdz apgalvot, ka pašvaldību iespējas iesaistīties mūsdienu kultūras procesu atbalstā ir ierobežotas ar likumu*. Saeimā šobrīd tiek gatavots jauns Pašvaldību likumprojekts. Kultūrai svarīgas ir tajā noteiktās pašvaldību autonomās funkcijas: “sniegt iedzīvotājiem daudzveidīgu kultūras piedāvājumu un iespēju piedalīties kultūras dzīvē, sekmēt pašvaldības teritorijā esošā kultūras mantojuma saglabāšanu un sniegt atbalstu kultūras norisēm”**. Līdz ar jauno likumprojektu pašvaldību iesaiste kultūras norišu atbalstā lielā mērā būs atkarīga no katras pašvaldības izpratnes par “daudzveidīgu kultūras piedāvājumu” un “kultūras norišu” traktējuma.

Ko pašvaldību vadītāji saprot ar kultūru un vai tā ir laikmetīga? Vai likumprojekts sašaurina pašvaldības iespējas iesaistīties kultūras veidošanā vai tieši otrādi – padara tās plašākas? Kāda ir esošā pieredze organizējot kultūras norises pašvaldībās un vai gaidāma līdz šim nebijusi pašvaldību iniciēta laikmetīgās kultūras attīstība?

PROGRAMMA

15:00 – 16:20 // Pieredzes stāsti “Laikmetīgā kultūra pašvaldībā: ieguvumi un izaicinājumi” Jolanta Borīte, Siguldas kultūras centra “Devons” vadītāja Jana Krieva, biedrības “Sansusī” valdes locekle Māris Grosbahs, Rojalab dibinātājs un vadītājs Līna Birzaka-Priekule un Evarts Melnalksnis, Mākslas biroja dibinātāji un Rīgas drosmes un prieka vasaras Nordeķu parka pasākumu kuratori

16:30 – 17:10 // Lekcija “Radošās kultūras pilsētas Latvijā un pasaulē” Mārtiņš Eņģelis, pilsētvides pētnieks un kritiķis

17:30 – 19:00 // Diskusija “Kultūra modernam pilsētniekam – kā panākt daudzveidīgu piedāvājumu” Dalībnieki: Uldis Zariņš, Kultūras ministrijas valsts sekretāres vietnieks kultūrpolitikas jautājumos Baiba Šmite, Rīgas domes Kultūras pārvaldes priekšniece, departamenta direktora vietniece Liene Jakobsone, Valmieras novada pašvaldības Kultūras pārvaldes vadītāja vietniece kultūrpolitikas jautājumos Anna Sīle, Laikmetīgās kultūras nevalstisko organizāciju asociācijas valdes locekle Mārtiņš Eņģelis, pilsētvides pētnieks un kritiķis Diskusiju vad: Rita Ruduša

Laikmetīgās kultūras forumu organizē Laikmetīgās kultūras nevalstisko organizāciju asociācija. Forums ir nozarei svarīgu jautājumu aktualizēšanas un diskusiju platforma starp laikmetīgās kultūras radītājiem un kultūrpolitikas veidotājiem. Pirmais forums notika 2022. gada maijā un tā tēma bija kultūra kā valsts drošības pamats. Ieeja forumā ir bez maksas.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

* Rīgas domes deputāte Agnese Logina šo argumentu ir minējusi kā iemeslu Rīgas pilsētas ierobežotajam kultūras procesu atbalstam. Piemēram skat. 14. Saeimas vēlēšanu debates ar valdošo partiju deputātu kandidātiem, kuras organizēja biedrība “Ascendum” 2022. gada 13. septembrī: https://fb.watch/fEmgiwmWPt/

** 13. Saeimas likumprojekts Nr. 976/Lp13, 5. pants. Likumprojekts tika pieņemts Saeimā 2022. gada 8. septembrī. Prezidents Egils Levits 16. septembrī to nosūtīja otrreizējai caurskatīšanai. Prezidenta piedāvātās izmaiņas nav saistītas ar autonomajām funkcijām kultūras jomā.