Aizvadīta ikgadējā biedru kopsapulce

22.martā Ģertrūdes teātra telpās notika biedru sapulce, kurā piedalījās 32 no 37 biedriem.

Kopsapulcē  valdes priekšsēdētaja Maija Pavlova ziņoja par biedrības darbību 2023. gadā un prezentēja 2024. gada darbības plānu.

Klātesošie ar sirsnīgiem vārdiem un aplausiem pateicās  valdes priekšsēdētajai Maijai Pavlovai un valdei par nesavtīgo darbu.

Biedri lēma arī par  jaunu biedru naudas apjomu un maksāšanas kārtības apstiprināšanu, balstoties uz biedru organizācijas iepriekšējā gada apgrozījumu, kā arī akceptēja rīcības plānu, kā rīkoties gadījumos, kad objektīvu iemeslu dēļ biedrs nevar veikt biedra naudas iemaksu plānotajā apmērā- biedru nauda var tikt samazināta,- par to, balstoties uz biedra iesniegumu, lemj LKNVOA valde.

Kopsapulces izskaņa tika pavadīta  saviesīgā noskaņā, kur draudzīgas sarunas un atkalredzēšanās prieks mijās ar pieredzes, informācijas un zināšanu apmaiņu.