2024. gadā izmaiņas Mikrouzņēmumu nodokļa likumā.

LR Finanšu ministrija informē par izmaiņām likumdošanā, kas skar mikrouzņēmuma nodokļa maksātājus.

Lai mazinātu administratīvo slogu un veicinātu uzņēmējdarbības vides sakārtošanu, kā arī vienkāršotu mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) piemērošanu un administrēšanu, no 2024. gada 1. janvāra ir noteikta viena MUN likme – 25% apmērā, neatkarīgi no mikrouzņēmuma apgrozījuma apmēra.

Vienlaikus no Mikrouzņēmumu nodokļa likuma tiek izslēgts regulējums par MUN likmes 40% apmērā piemērošanu, piemērojot vienkāršoto nodokļa samaksas risinājumu – saimnieciskās darbības ieņēmumu (SDI) kontu.

Plašāk par izmaiņām nodokļu jomā, sākot no 2024. gada 1. janvāra, lasi: https://www.fm.gov.lv/…/izmainas-nodoklu-joma-sakot-ar…